GlobalWelsh Connect is live Find out more    | Join Connect
Zara May Zara May Share

GlobalWelsh yn partneru gyda Gŵyl y Gelli i'w gwneud yn Bartner Elusen y Flwyddyn

04 Jan, 2024

Mae GlobalWelsh, y sefydliad diaspora Cymreig sy'n canolbwyntio ar gysylltu pobl a busnesau Cymru yn fyd-eang, yn cyhoeddi eu bod wedi dewis Gŵyl y Gelli fel Partner Elusen y Flwyddyn ar gyfer 2024. Bydd y bartneriaeth blwyddyn o hyd yn canolbwyntio ar uchelgeisiau'r ddau sefydliad i ddyrchafu proffil diwylliannol, busnes ac economaidd Cymru ar lwyfan y byd.

Wedi'i lleoli yn Y Gelli Gandryll, Powys, mae Gŵyl y Gelli yn elusen a gydnabyddir yn fyd-eang, ac mae'n cynnal rhaglen o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn sy'n ysbrydoli cymunedau ledled y byd. Ochr yn ochr â'r rhifynnau Gŵyl y Gelli adnabyddus, mae'r elusen yn ehangu cyfranogiad diwylliannol trwy brosiectau allgymorth ac addysg am ddim sy'n targedu arloeswyr y dyfodol.

Mae gan GlobalWelsh a Gŵyl y Gelli hanes hir o gydweithio ar ddigwyddiadau sy’n canolbwyntio ar ddiaspora, busnes a diwylliant. Mae GlobalWelsh eisoes wedi curadu nifer o ddigwyddiadau yng Ngŵyl y Gelli gan gynnwys siaradwyr fel y chwaraewr rygbi rhyngwladol Sam Warburton, y dyfarnwr rygbi rhyngwladol Nigel Owens, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Mountain Warehouse, Mark Neale, sylfaenydd JustEat, David Buttress a chyn Prif Swyddog Gweithredol Rolls-Royce ac ARM Holdings, Warren East.

Bydd y bartneriaeth newydd yn ceisio ehangu ar y cysylltiadau cryf hyn rhwng y ddau sefydliad a bydd yn ceisio archwilio syniadau newydd a pherthnasol yn y flwyddyn i ddod trwy arweinyddiaeth meddwl a digwyddiadau gyda ffocws rhyngwladol. Bydd cyfleoedd pellach hefyd i gydweithio ar brosiectau ehangach wedi'u targedu gan y gymuned sy'n canolbwyntio ar weithgareddau ymgysylltu diaspora sydd o fudd i Gymru.

Dywedodd Julie Finch, Prif Weithredwr Sefydliad Gŵyl y Gelli Cyf:

“Fel elusen, rydyn ni’n credu y gall syniadau newid y byd. Dros y 12 mis nesaf, mae gennym gynlluniau cyffrous i barhau i ehangu mynediad i'r sgyrsiau a pherfformiadau pwysig sy'n digwydd ar ein llwyfannau. Rydym yn falch iawn o fod yn bartner gyda GlobalWelsh i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd a mynd â’n negeseuon a’n cenhadaeth ymhellach fyth yn fyd-eang.”

Dywedodd Walter May, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol GlobalWelsh:

“Mae GlobalWelsh wedi bod yn gefnogwr hirsefydlog o Ŵyl y Gelli, rydym yn aml yn cyfeirio ati fel perl yng nghoron Cymru o ystyried cryfder ei heffaith ddiwylliannol ac economaidd ar Gymru a’r byd. Mae’n amserol ac yn berthnasol iawn i fod yn eu cefnogi eleni wrth iddynt gynyddu eu gweithgareddau rhyngwladol ac rydym yn gyffrous iawn i’w cael fel ein partner elusennol eleni.”

 

Growing wales' largest community, online. 99 Days 99 Hrs 99 Mins 99 Secs Discover GlobalWelsh Connect