Dathlu effaith fawr yr ychydig bach.

Ychydig bach yn cyflawni pethau gwych

Rydych chi’n gwybod pwy ydyn nhw. Y rhyfeddol. Yr arweinwyr. Yr ychydig bychain sydd wedi llwyddo i fod y bobl fwyaf cydnabyddedig a dylanwadol yn eu maes. Y rhai y cyfeirir atynt ar draws y byd. Y rhai arbennig.

Maen nhw’n World Class Welsh, a hoffwn helpu dangos anrhydedd iddynt.

“Dylem fod yn falch o'r effaith arwyddocaol sydd gan bobl Cymru ar y byd, o enillwyr Gwobr Nobel a llwybrau celf a diwylliant i arweinwyr busnes rhyngwladol a'r bobl sydd wedi dod yn biler eu cymunedau. World Class Welsh yw ein ffordd o ddathlu'r rhai sy'n gwneud cyfraniad rhagorol i dreftadaeth Cymru - y rhai bach sy'n arwain chwyldro.”

Walter MaySylfaenydd GlobalWelsh

BYDD WORLD CLASS WELSH YN DOD YN FUAN

O enillwyr Gwobrau Nobel a darnau o gelfyddyd a diwylliant i arweinwyr busnes byd-eang a'r bobl sydd wedi gwneud eu hunain yn bileri eu cymunedau, rydym am i chi enwebu eich World Class Welsh. Gyda'n gilydd, gallwn ddathlu'r ychydig fach sy'n cyflawni pethau gwych.

Dywedwch wrthyf pan fyddwch yn lansio