GlobalWelsh Connect is live Find out more    | Join Connect

Dathlu effaith fawr yr ychydig bach.

Ychydig bach yn cyflawni pethau gwych

Rydych chi’n gwybod pwy ydyn nhw. Y rhyfeddol. Yr arweinwyr. Yr ychydig bychain sydd wedi llwyddo i fod y bobl fwyaf cydnabyddedig a dylanwadol yn eu maes. Y rhai y cyfeirir atynt ar draws y byd. Y rhai arbennig.

Maen nhw’n World Class Welsh, a hoffwn helpu dangos anrhydedd iddynt.

“Dylem fod yn falch o'r effaith arwyddocaol sydd gan bobl Cymru ar y byd, o enillwyr Gwobr Nobel a llwybrau celf a diwylliant i arweinwyr busnes rhyngwladol a'r bobl sydd wedi dod yn biler eu cymunedau. World Class Welsh yw ein ffordd o ddathlu'r rhai sy'n gwneud cyfraniad rhagorol i dreftadaeth Cymru - y rhai bach sy'n arwain chwyldro.”

Walter MaySylfaenydd GlobalWelsh

Nominate your world class welsh

From Nobel Prize winners and beacons of art and culture to global business leaders and the people who have made themselves pillars of their communities, we want you to nominate your World Class Welsh. Together, we can celebrate the small few achieving great things.

Nominate a world class Welsh

Our nomination form is temporarily unavailable.

Contact us
Growing wales' largest community, online. 99 Days 99 Hrs 99 Mins 99 Secs Discover GlobalWelsh Connect