Ein partneriaid yw rhai o’n cefnogwyr mwyaf angerddol.

Y rhai sy’n dewis i fuddsoddi ynom ni oherwydd eu bod yn cydnabod y potensial economaidd a chymdeithasol y mae cymuned fyd-eang Gymreig yn dal ar gyfer dyfodol Cymru.

Dod yn bartner

1. Noddwyr

Ein noddwyr arbennig, cymysgedd o gwmniau ac unigolion sy’n rhannu ein hangerdd am Gymru.

Cwmniau

Prifysgol Bangor

Sefydlwyd Prifysgol Bangor yn 1884, sydd gan draddodiad hir o ragoriaeth academaidd a ffocws cryf ar brofiad y myfyrwyr. Mae tua 11,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y brifysgol ar hyn o bryd, gyda 650 staff addysgu wedi’u lleoli o fewn dau ddeg tri Ysgol Academaidd.

Blue Stag

Mae Blue Stag yn asiantaeth wobrwyol greadigol a digidol, sy’n arbenigo mewn gwasanaethau brand, profiadau digidol ac ymgysylltu cynnwys.

Banc Datblygu Cymru

Mae’r banc datblygu Cymru yn darparu twf mewn cyllid i fentrau canolig bach yng Nghymru, gan gynnwys busnesau bach, gyda buddsoddiad yn amrywio o ddyled gonfensiynol i ecwiti.

URC

Undeb Rygbi Cymru (URC) yw corff llywodraethu undeb rygbi yng Nghymru.

Odgers Berndtson

Odgers Berndtson is a leading executive search company, with offices in over 30 countries including Cardiff, which was established 10 years ago. The firm specialises in finding talent for executive and non-executive positions across private, public and not-for-profit organisations.

Unigolion

 1. David Stevens
 2. Bernard Jones
 3. Heath Davies
 4. Warren East
 5. David Buttress
 6. Lyndon Faulkner
 7. Mike Powell
 8. Phil Buck

2. Ffrindiau a chefnogwyr

Boed cynnig eu hamser, adnoddau neu sgiliau, mae ein cefnogwyr yn mynd allan o’u ffordd i’n helpu ni gyda’n cenhadaeth.

 1. Blurrt
 2. Centric Global
 3. Clarke Willmott Solicitors
 4. Diaspora Matters
 5. Guto Harri
 6. Hay Festival
 7. Loosemores
 8. Luke Cornish
 9. Michael Batt
 10. Object Matrix
 11. Phil Buck
 12. Radical PR Moves
 13. Richard Parks
 14. RiskMonitor
 15. Tim Morgan
 16. Tiny Rebel

3. Llysgenhadon

Ein ffrindiau yn y cyhoedd yn cefnogi ac yn hyrwyddo GlobalWelsh

 1. 1. Noddwyr
 2. 2. Ffrindiau a chefnogwyr
 3. 3. Llysgenhadon
Dod yn bartner Download the prospectus

Ein Cenhadaeth

Rydyn ni yma i helpu Cymru i ffynnu, i ddod â chysylltiadau, cyfleoedd a syniadau newydd a fydd yn cyfoethogi bywydau pobl Cymru ar draws y byd.

Ein Cenhadaeth

Ceisiadau

Ydych chi’n chwilio am gogydd yn Awstralia sy’n gallu coginio rarebit gwych? Hoffech chi gynnig eich gwasanaethau mentora i entrepreneur ifanc Cymreig? Archwiliwch y cysylltiadau sy’n cael eu greu gan ein cymuned ledled y byd.

Ceisiadau

Ymuno â GlobalWelsh

Cynhadaeth i gysylltu 1 miliwn o bobl sy’n rhannu perthnasedd i Gymru

Dysgwch mw