GlobalWelsh Connect is live Find out more    | Join Connect

Rydyn ni yma i helpu Cymru tyfu, i greu cysylltiadau, cyfleoedd a syniadau newydd, a fydd yn cyfoethogi bywydau pobl Cymru ar draws y byd.

Dathlu talent y Cymreig byd-eang

Mynyddoedd uchel, arfordiroedd hardd, treftadaeth farddonol, iaith ysgogol hyfryd a Gareth Bale: holl bethau rydym yn adnabod a charu am Gymru. Ond mae ein talentau fel cenedl yn mynd llawer ymhellach.

O enillwyr Gwobrau Nobel, arweinwyr diwylliannol ac arloeswyr gwleidyddol i arweinwyr busnes byd-eang a phileri cymunedau lleol, mae gan ein Cymry byd eang effaith anhygoel sydd werth ei ddathlu. Mae Straeon Cymreig Arbennig yn codi proffil Cymru, ac yn wirioneddol mae’r World Class Welsh yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf.

Cysylltu Cymru â'i Cymry byd-eang

Mae bod yn Gymry yn fwy na daearyddiaeth yn unig, mae’n deimlad o falchder a pherthyn. Rydyn ni’n adeiladu ar y cryfder hwn gan ddod â phobl Cymru ar draws y byd ynghyd fel un gymuned fyd-eang, gan rannu ein gwybodaeth, hwyluso cyfleoedd busnes, a chyflwyno pobl debyg mewn ffordd na wnaed byth o'r blaen.

Bydd pob gweithred bacha wnewch, boed yn ymuno â'n cymuned, lleoliad neu ymateb i cais neu cysylltwch â ni i gynnig eich cefnogaeth mewn ffordd arall, yn helpu i dyfu proffil Cymru yn y byd a dod a chyfleoedd gwell ar gyfer ei ddyfodol.

Gweithio gyda pobl sy’n angerddol am Gymru

Mae gennym gair yn y Gymraeg - hiraeth sy’n disgrifio cysylltiad unigryw tuag at ein gwlad. Pan fydd pobl yn gadael Cymru, nid ydy ei phryderon, deimladau a chysylltiadau emosiynol yn diflannu; os unrhywbeth maen nhw’n tyfu’n gryfach. Mae’r hiraeth yma yn golygu lle bynnag yr ydym yn y byd byddwn bob amser yn teimlo’n gysylltiedig.

Rydyn ni’n gweithio gyda phobl ysbrydoledig ledled y byd sydd am roi yn ôl i’r wlad anhygoel sy’n tynnu atynt. O arloeswyr i bartneriaid, mae ein heiriolwyr yn helpu i greu newid economaidd a chymdeithasol arwyddocaol trwy fuddsoddi mewn dyfodol Cymru. Os ydych chi’n teimlo’r un fath, hoffwn i chi ymuno â ni.

Ymuno â GlobalWelsh
#WeAreTheGlobalWelsh

Cwrdd a’r sylfaenwyr

Rydym yn grŵp bach a ddaeth ynghyd oherwydd angerdd tuag at ein wlad a chred yn ei botensial. Os ydych chi’n teimlo’r un fath ac eisiau rhannu eich syniadau gyda ni, cysylltwch â ni.

Walter May

CEO
#MyWales is caring, community oriented, welcoming and resilient. It is under-stated, self-effacing

Catrin Thomas

Board Member
I look forward to playing a role in shaping and articulating GlobalWelsh's compelling vision.

Dr. Sarah Louisa Birchley

Board Member
"Being part of a diaspora is about space, place, and belonging. It’s an identity."

Nan Williams

Chair
A passionate community without borders with an opportunity to make an even greater impact.

""

Cyswlltwch â

  Rydym yn darganfod a dathlu cyflawniad a llwyddiant y Cymry lle bynnag y mae'n digwydd yn y byd, ac yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr, arloeswyr ac anturwyr yng Nghymru.

  Ein partneriaid

  Y rhai sy'n dewis buddsoddi ynddon ni oherwydd eu bod yn cydnabod y potensial economaidd a chymdeithasol y mae cymuned fyd-eang Gymreig yn ei ddal ar gyfer dyfodol Cymru.

  Ein partneriaid

  Ein hanes

  Rydym wedi bod yn gweithio tuag at ddyfodol Cymru ers blynyddoedd.

  Ein hanes
  Growing wales' largest community, online. 99 Days 99 Hrs 99 Mins 99 Secs Discover GlobalWelsh Connect