GlobalWelsh Connect is live Find out more    | Join Connect

Mae pethau anhygoel yn gallu digwydd pan fyddwn yn cydweithio

Chwarae rhan mewn dyfodol Cymru

Mae yna lawer o ffyrdd i gymryd rhan gyda GlobalWelsh, o rannu syniad am Straeon Cymreig Arbennig i gynnig eich cefnogaeth. Neu, os oes gennych chi syniad newydd hoffech chi rannu, cysylltwch â ni yn uniongyrchol. Fe hoffem glywed gennych chi.

GlobalWelsh Connect

Introducing GlobalWelsh Connect. Enabling the Welsh and friends of Wales to prosper. A platform for the welsh and the friends of wales, helping to create opportunities and meaningful connections

Discover More

Dod yn bartner

Helpwn ni i greu cyfleoedd economaidd byd-eang newydd ar gyfer Cymru a’i bobl.

Dod yn bartner

Straeon Cymreig Arbennig

Rhannwch eich stori gyda ni neu enwebu ffrind, ble bynnag yn y byd, i ddweud ei stori nhw.

Straeon Cymreig Arbennig

Ateb neu gyflwyno cais

Ydych chi’n chwilio am gogydd yn Awstralia sy’n gallu coginio rarebit gwych? Hoffech chi gynnig eich gwasanaethau mentora i entrepreneur ifanc Cymreig? Archwiliwch y cysylltiadau sy’n cael eu greu gan ein cymuned ledled y byd.

Ateb neu gyflwyno cais

Investor Portal

Seek out opportunities for investment or to invest in exciting Welsh businesses through our Investors Portal.

Discover More

Cynnig eich cefnogaeth

Cynnig eich sgiliau, eich talent a'ch profiad i helpu Cymru a'i phobl. Cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i gyfateb â phobl a fyddai'n gwerthfawrogi eich cefnogaeth.

Cynnig eich cefnogaeth

Donate

With your help, we will continue to help this incredible country and those passionate about Wales to succeed and prosper.

Donate

Join Our Newsletter

Sign up for all the latest news and updates from GlobalWelsh

Subscribe
Growing wales' largest community, online. 99 Days 99 Hrs 99 Mins 99 Secs Discover GlobalWelsh Connect