Mae pethau anhygoel yn gallu digwydd pan fyddwn yn cydweithio

Chwarae rhan mewn dyfodol Cymru

Mae yna lawer o ffyrdd i gymryd rhan gyda GlobalWelsh, o rannu syniad am Straeon Cymreig Arbennig i gynnig eich cefnogaeth. Neu, os oes gennych chi syniad newydd hoffech chi rannu, cysylltwch â ni yn uniongyrchol. Fe hoffem glywed gennych chi.

Ymunwch â GlobalWelsh

Dewch yn rhan o dyfiant rhwydwaith ar-lein o bobl Gymeig sy’n cydweithio ar gyfer y gorau i Gymru gan gefnogi eraill, archwilio cyfleoedd busnes a rhannu gwybodaeth.

Ymunwch â GlobalWelsh

Straeon Cymreig Arbennig

Rhannwch eich stori gyda ni neu enwebu ffrind, ble bynnag yn y byd, i ddweud ei stori nhw.

Straeon Cymreig Arbennig

Dod yn bartner

Helpwn ni i greu cyfleoedd economaidd byd-eang newydd ar gyfer Cymru a’i bobl.

Dod yn bartner

Cynnig eich cefnogaeth

Cynnig eich sgiliau, eich talent a'ch profiad i helpu Cymru a'i phobl. Cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i gyfateb â phobl a fyddai'n gwerthfawrogi eich cefnogaeth.

Cynnig eich cefnogaeth

Ateb neu gyflwyno cais

Ydych chi’n chwilio am gogydd yn Awstralia sy’n gallu coginio rarebit gwych? Hoffech chi gynnig eich gwasanaethau mentora i entrepreneur ifanc Cymreig? Archwiliwch y cysylltiadau sy’n cael eu greu gan ein cymuned ledled y byd.

Ateb neu gyflwyno cais