Cymuned fyd-eang â Chymru wrth ei galon

Ymuno â GlobalWelsh Chwarae Fideo

Y allwedd i ddyfodol Cymru

Cafodd GlobalWelsh ei greu oherwydd credwn fod gennym ffordd o wella gwerth Cymru, ac mae hyn syth o’n flaen ni - ein pobl.

Rydym yn trawsnewid y Cymru rydyn ni’n ei wybod. Ni yw GlobalWelsh.

Gweledigaeth newydd

Mae Cymru'n fwy nag y gwyddom. Mae'r dalent ymhlith y gymuned Gymreig yn ddiddiwedd - nawr rydym am rannu'r straeon hynny a dathlu'r dalent honno.

Rydym yn newid sut mae pobl yn gweld Cymru drwy roi llwyfan byd-eang i'n cenedl. Byddwn yn darganfod a meithrin talent newydd addawol i ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol, a rhoi cydnabyddiaeth briodol i'r rhai bach, arbennig sy'n creu etifeddiaeth anhygoel i'w gwlad.

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth
Design

The Welsh men and women who built the world...

24 Oct, 2019
Celebration

Join us and celebrate the launch of GlobalWelsh Tokyo...

10 Sep, 2019
Milestone

Celebrating two years of GlobalWelsh...

02 May, 2019

Cais

Gweld popeth

Tech founder looking for advice on white labeling...

View This
  • Closes On: 31 Aug 2019
  • Location: Wales & the world
  • Status: open

Corporate running teams wanted for relay race in Singapore

View This
  • Closes On: 11 Oct 2019
  • Location: Singapore
  • Status: open

Straeon Cymreig Arbennig

Ar hyn o bryd, yng Nghymru ac o amgylch y byd, mae pobl Cymru yn cyflawni pob math o bethau anhygoel. Darganfyddwch eu straeon nhw neu anfonwch un eich hunain.

Archwilio straeon

Ein Cenhadaeth

Rydyn ni yma i helpu Cymru i ffynnu, i ddod â chysylltiadau, cyfleoedd a syniadau newydd a fydd yn cyfoethogi bywydau pobl Cymru ar draws y byd.

Ein Cenhadaeth

Ein hanes

Rydym wedi bod yn gweithio tuag at ddyfodol Cymru ers blynyddoedd.

Ein hanes

ADEILADU CYMUNED BYD-EANG

Rydyn ni mor gryf â'r bobl o'n cwmpas. Unigolyn neu gwmni, gartref neu bell, mae gennym oll ran y gallwn ei chwarae mewn dyfodol Cymru.

Susan Macpherson

#1229
A place I left but always dream of coming home to. There's really nothing quite like it.

Sam Batstone

#1228
A story we're still telling, a history we're still writing, and a future worth fighting for.

Linda Phillips

#1227
I can't explain how my heart sings when I drive over that bridge and think 'I'm home!'. It never gets old.

Owain Hall

#1226
A country of big ideas and possibilities, and people who aren't afraid to dream.

Joe Blackman

#1225
The beginning of the journey of a lifetime...
Ymunwch â'r Gymuned

Current location Test

Connect: