Cymuned fyd-eang â Chymru wrth ei galon

Ymuno â GlobalWelsh Chwarae Fideo

Y allwedd i ddyfodol Cymru

Cafodd GlobalWelsh ei greu oherwydd credwn fod gennym ffordd o wella gwerth Cymru, ac mae hyn syth o’n flaen ni - ein pobl.

Rydym yn trawsnewid y Cymru rydyn ni’n ei wybod. Ni yw GlobalWelsh.

Gweledigaeth newydd

Mae Cymru'n fwy nag y gwyddom. Mae'r dalent ymhlith y gymuned Gymreig yn ddiddiwedd - nawr rydym am rannu'r straeon hynny a dathlu'r dalent honno.

Rydym yn newid sut mae pobl yn gweld Cymru drwy roi llwyfan byd-eang i'n cenedl. Byddwn yn darganfod a meithrin talent newydd addawol i ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol, a rhoi cydnabyddiaeth briodol i'r rhai bach, arbennig sy'n creu etifeddiaeth anhygoel i'w gwlad.

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth
Milestone

Celebrating two years of GlobalWelsh...

02 May, 2019
Inspire

Getting to know... Sara Harper-Holton, GlobalWelsh board member

04 Apr, 2019
Brexit

Uncertainty and opportunity: Engaging diaspora in a post-EU Wales

27 Mar, 2019

Cais

Gweld popeth

London-based entrepreneur needs venue for product launch

View This
  • Closes On: 19 Jul 2019
  • Location: London
  • Status: open

Help bring the Festival of Ideas to life

View This
  • Closes On: 31 Aug 2019
  • Location: St. David's, Pembrokeshire
  • Status: open

Straeon Cymreig Arbennig

Ar hyn o bryd, yng Nghymru ac o amgylch y byd, mae pobl Cymru yn cyflawni pob math o bethau anhygoel. Darganfyddwch eu straeon nhw neu anfonwch un eich hunain.

Archwilio straeon

Ein Cenhadaeth

Rydyn ni yma i helpu Cymru i ffynnu, i ddod â chysylltiadau, cyfleoedd a syniadau newydd a fydd yn cyfoethogi bywydau pobl Cymru ar draws y byd.

Ein Cenhadaeth

Ein hanes

Rydym wedi bod yn gweithio tuag at ddyfodol Cymru ers blynyddoedd.

Ein hanes

ADEILADU CYMUNED BYD-EANG

Rydyn ni mor gryf â'r bobl o'n cwmpas. Unigolyn neu gwmni, gartref neu bell, mae gennym oll ran y gallwn ei chwarae mewn dyfodol Cymru.

Ben Kwiatkowski

#1027
A story we're still telling, a history we're still writing, and a future worth fighting for.

Andrew Warren

#1026
A country of big ideas and possibilities, and people who aren't afraid to dream.

Adrian Lort-Phillips

#1024
So much of Wales' potential is out there in the World, just waiting to come back home.

Chris Sutton

#1023
Arrived aged 18 and never left...

Geraint Regan

#1022
A place I left but always dream of coming home to. There's really nothing quite like it.
Ymunwch â'r Gymuned

Current location Test

Connect: