Cymuned fyd-eang â Chymru wrth ei galon

Ymuno â GlobalWelsh Chwarae Fideo

Y allwedd i ddyfodol Cymru

Cafodd GlobalWelsh ei greu oherwydd credwn fod gennym ffordd o wella gwerth Cymru, ac mae hyn syth o’n flaen ni - ein pobl.

Rydym yn trawsnewid y Cymru rydyn ni’n ei wybod. Ni yw GlobalWelsh.

Gweledigaeth newydd

Mae Cymru'n fwy nag y gwyddom. Mae'r dalent ymhlith y gymuned Gymreig yn ddiddiwedd - nawr rydym am rannu'r straeon hynny a dathlu'r dalent honno.

Rydym yn newid sut mae pobl yn gweld Cymru drwy roi llwyfan byd-eang i'n cenedl. Byddwn yn darganfod a meithrin talent newydd addawol i ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol, a rhoi cydnabyddiaeth briodol i'r rhai bach, arbennig sy'n creu etifeddiaeth anhygoel i'w gwlad.

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth
Milestone

Celebrating two years of GlobalWelsh...

02 May, 2019
Inspire

Getting to know... Sara Harper-Holton, GlobalWelsh board member

04 Apr, 2019
Brexit

Uncertainty and opportunity: Engaging diaspora in a post-EU Wales

27 Mar, 2019

Cais

Gweld popeth

First Welshman to run 'World's Toughest Foot Race' is seeking brand sponsorship

View This
  • Closes On: 01 Jun 2019
  • Location: Badwater Basin, Death Valley, California, USA
  • Status: open

Straeon Cymreig Arbennig

Ar hyn o bryd, yng Nghymru ac o amgylch y byd, mae pobl Cymru yn cyflawni pob math o bethau anhygoel. Darganfyddwch eu straeon nhw neu anfonwch un eich hunain.

Archwilio straeon

Ein Cenhadaeth

Rydyn ni yma i helpu Cymru i ffynnu, i ddod â chysylltiadau, cyfleoedd a syniadau newydd a fydd yn cyfoethogi bywydau pobl Cymru ar draws y byd.

Ein Cenhadaeth

Ein hanes

Rydym wedi bod yn gweithio tuag at ddyfodol Cymru ers blynyddoedd.

Ein hanes

ADEILADU CYMUNED BYD-EANG

Rydyn ni mor gryf â'r bobl o'n cwmpas. Unigolyn neu gwmni, gartref neu bell, mae gennym oll ran y gallwn ei chwarae mewn dyfodol Cymru.

Lee Thomas

#929
I can't explain how my heart sings when I drive over that bridge and think 'I'm home!'. It never gets old.

Elin Haf Davies

#927
Calon a chariad. Wales is where my heart is, and where I've set my business to grow but also where I want the world to see

Peter Bishop

#926
A country of big ideas and possibilities, and people who aren't afraid to dream.

Paul Newbury

#925
It is hard to explain how deeply Wales embeds itself in your heart, whether you're Welsh or otherwise.

Andrew booth

#924
A country of big ideas and possibilities, and people who aren't afraid to dream.
Ymunwch â'r Gymuned

Current location Test

Connect: