Cymuned fyd-eang â Chymru wrth ei galon

Chwarae Fideo

Y allwedd i ddyfodol Cymru

Cafodd GlobalWelsh ei greu oherwydd credwn fod gennym ffordd o wella gwerth Cymru, ac mae hyn syth o’n flaen ni - ein pobl.

Rydym yn trawsnewid y Cymru rydyn ni’n ei wybod. Ni yw GlobalWelsh.

Gweledigaeth newydd

Mae Cymru'n fwy nag y gwyddom. Mae'r dalent ymhlith y gymuned Gymreig yn ddiddiwedd - nawr rydym am rannu'r straeon hynny a dathlu'r dalent honno.

Rydym yn newid sut mae pobl yn gweld Cymru drwy roi llwyfan byd-eang i'n cenedl. Byddwn yn darganfod a meithrin talent newydd addawol i ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol, a rhoi cydnabyddiaeth briodol i'r rhai bach, arbennig sy'n creu etifeddiaeth anhygoel i'w gwlad.

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth
Inspire

What does Wales mean to you?

28 Nov, 2017
Inspire

Welsh goings on in New York…

22 Nov, 2017
Business

Why Wales needs to export, trade and grow

22 Nov, 2017

Cais

Gweld popeth

Teach Welsh abroad

View This
  • Closes On: NA
  • Location: Cardiff/Patagonia
  • Status: open

Invest in Tidal Lagoon Plc

View This
  • Closes On: 31 Dec 2017
  • Location: Cardiff, Newport & Colwyn Bay
  • Status: open

Straeon Cymreig Arbennig

Ar hyn o bryd, yng Nghymru ac o amgylch y byd, mae pobl Cymru yn cyflawni pob math o bethau anhygoel. Darganfyddwch eu straeon nhw neu anfonwch un eich hunain.

Archwilio straeon

Ein Cenhadaeth

Rydyn ni yma i helpu Cymru i ffynnu, i ddod â chysylltiadau, cyfleoedd a syniadau newydd a fydd yn cyfoethogi bywydau pobl Cymru ar draws y byd.

Ein Cenhadaeth

Ein hanes

Rydym wedi bod yn gweithio tuag at ddyfodol Cymru ers blynyddoedd.

Ein hanes

ADEILADU CYMUNED BYD-EANG

Rydyn ni mor gryf â'r bobl o'n cwmpas. Unigolyn neu gwmni, gartref neu bell, mae gennym oll ran y gallwn ei chwarae mewn dyfodol Cymru.

Taffy Longman

#229
You can take the boy out of Neath but not the Neath out of the boy

Geraint Williams

#228
The country of my birth, my spiritual home. I live abroad but my heart is still, and ever will be, in the rolling hills of South Wales

William Dolben

#227
I can't explain how my heart sings when I drive over that bridge and think 'I'm home!'. It never gets old.

Dafydd Jones

#226
A story we're still telling, a history we're still writing, and a future worth fighting for.

Aled Roberts

#225
Being Welsh and speaking Welsh define who I am and underpin my values
Join The Community

Current location Test

Connect: