Cymuned fyd-eang â Chymru wrth ei galon

Ymuno â GlobalWelsh Chwarae Fideo

Y allwedd i ddyfodol Cymru

Cafodd GlobalWelsh ei greu oherwydd credwn fod gennym ffordd o wella gwerth Cymru, ac mae hyn syth o’n flaen ni - ein pobl.

Rydym yn trawsnewid y Cymru rydyn ni’n ei wybod. Ni yw GlobalWelsh.

Gweledigaeth newydd

Mae Cymru'n fwy nag y gwyddom. Mae'r dalent ymhlith y gymuned Gymreig yn ddiddiwedd - nawr rydym am rannu'r straeon hynny a dathlu'r dalent honno.

Rydym yn newid sut mae pobl yn gweld Cymru drwy roi llwyfan byd-eang i'n cenedl. Byddwn yn darganfod a meithrin talent newydd addawol i ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol, a rhoi cydnabyddiaeth briodol i'r rhai bach, arbennig sy'n creu etifeddiaeth anhygoel i'w gwlad.

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth
Sport

Fast and furious: Welsh Roller Derby dragons on the rise

03 May, 2018
Business

A Welsh LA story: interview with the global business leader who's giving something back

30 Apr, 2018
Global Citizen

East African bluebird: the passionate Welshman helping Uganda's most vulnerable children

11 Apr, 2018

Cais

Gweld popeth

Teach Welsh abroad

View This
  • Closes On: NA
  • Location: Cardiff/Patagonia
  • Status: open

Straeon Cymreig Arbennig

Ar hyn o bryd, yng Nghymru ac o amgylch y byd, mae pobl Cymru yn cyflawni pob math o bethau anhygoel. Darganfyddwch eu straeon nhw neu anfonwch un eich hunain.

Archwilio straeon

Ein Cenhadaeth

Rydyn ni yma i helpu Cymru i ffynnu, i ddod â chysylltiadau, cyfleoedd a syniadau newydd a fydd yn cyfoethogi bywydau pobl Cymru ar draws y byd.

Ein Cenhadaeth

Ein hanes

Rydym wedi bod yn gweithio tuag at ddyfodol Cymru ers blynyddoedd.

Ein hanes

ADEILADU CYMUNED BYD-EANG

Rydyn ni mor gryf â'r bobl o'n cwmpas. Unigolyn neu gwmni, gartref neu bell, mae gennym oll ran y gallwn ei chwarae mewn dyfodol Cymru.

Catherine Williams

#398
A passionate nation and a landscape to shout about

Debbie Jenkins

#397
It's a place I grew my business, an extraordinary place I’ve become so attached to.

Corrie Williams

#396
Wales is where my heart and roots are. The passion and drive I have, by being Welsh, will now allow me to be successful in my professional life.

Peter Lane

#394
A place trapped in the past but now looking for a future

Paul Conway

#393
A country of big ideas and possibilities, and people who aren't afraid to dream.
Ymunwch â'r Gymuned

Current location Test

Connect: