Cymuned fyd-eang â Chymru wrth ei galon

Ymuno â GlobalWelsh Chwarae Fideo

Y allwedd i ddyfodol Cymru

Cafodd GlobalWelsh ei greu oherwydd credwn fod gennym ffordd o wella gwerth Cymru, ac mae hyn syth o’n flaen ni - ein pobl.

Rydym yn trawsnewid y Cymru rydyn ni’n ei wybod. Ni yw GlobalWelsh.

Gweledigaeth newydd

Mae Cymru'n fwy nag y gwyddom. Mae'r dalent ymhlith y gymuned Gymreig yn ddiddiwedd - nawr rydym am rannu'r straeon hynny a dathlu'r dalent honno.

Rydym yn newid sut mae pobl yn gweld Cymru drwy roi llwyfan byd-eang i'n cenedl. Byddwn yn darganfod a meithrin talent newydd addawol i ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol, a rhoi cydnabyddiaeth briodol i'r rhai bach, arbennig sy'n creu etifeddiaeth anhygoel i'w gwlad.

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth
Media

Dylan Pugh: rugby player to global exec at Spotify

24 Sep, 2018
Design

The boy from Capel Hendre looking into the future

23 Sep, 2018
Moving overseas

Top 10 Things Not to Do When Moving to Another Country

29 Aug, 2018

Cais

Gweld popeth

GlobalWelsh looking for social media & web publishing freelancer

View This
  • Closes On: 09 Sep 2018
  • Location: Remote / Llantrisant
  • Status: completed

NOMNOM Chocolate Brick - BUILDERS WANTED

View This
  • Closes On: NA
  • Location: Worldwide
  • Status: open

Straeon Cymreig Arbennig

Ar hyn o bryd, yng Nghymru ac o amgylch y byd, mae pobl Cymru yn cyflawni pob math o bethau anhygoel. Darganfyddwch eu straeon nhw neu anfonwch un eich hunain.

Archwilio straeon

Ein Cenhadaeth

Rydyn ni yma i helpu Cymru i ffynnu, i ddod â chysylltiadau, cyfleoedd a syniadau newydd a fydd yn cyfoethogi bywydau pobl Cymru ar draws y byd.

Ein Cenhadaeth

Ein hanes

Rydym wedi bod yn gweithio tuag at ddyfodol Cymru ers blynyddoedd.

Ein hanes

ADEILADU CYMUNED BYD-EANG

Rydyn ni mor gryf â'r bobl o'n cwmpas. Unigolyn neu gwmni, gartref neu bell, mae gennym oll ran y gallwn ei chwarae mewn dyfodol Cymru.

Ian Blackburn

#712
Rugged, raw and authentic. The Wales I know is unpretentious and determined.

Tom Miller

#711
A country of big ideas and possibilities, and people who aren't afraid to dream.

Carl Ackerman

#710
It's a feeling of hiraeth so strong it makes your heart ache.

Stephen Samuel

#709
A place I left but always dream of coming home to. There's really nothing quite like it.

Alun Stephen Harris

#708
A country that brings Hwyl & Cwtch to the world. A land that give spring daffodils a reason to thrive Folk that spread welshness around the world
Ymunwch â'r Gymuned

Current location Test

Connect: